Studiestödet sker i början individuellt med målet att snabbt ingå in större grupp. Vår erfarenhet visar att förmåga till ett positivt skoldeltagande är avgörande av många faktorer. Tidigare skolbyten, gruppförändringar, upplevelse av utanförskap,
utsatthet eller begåvning/förståelseförmåga är en del av dessa. Vi satsar mycket på att tillsammans med skolan återupprätta och individuellt anpassa våra ungdomars skoldagar.
Målet är att återskapa lusten att bli mer aktiv i sin skolgång
genom att hitta en skolanpassning utifrån förmåga och intresse.
Under alla år har vi haft ett mycket gott och ömsesidigt samarbete med den kommunala grund- och gymnasieskolan samt särskolan vid behov. De nya satsningar inom gymnasieskolan med ex.vis Asperger-grupper är av stort värde för ungdomar på Botorp. Samarbetet har också utvecklats med de olika friskolor och folkhögskolor som finns i närområdet.