Både vi som startade och samtliga som jobbar här, har varit ungefär desamma över hela perioden. Detta tycker vi borgar för kontinuitet som vi tror ger den trygghet och mognad som verksamhet likt denna är betjänt av.
Hos oss jobbar alltid 4-5 personal dagtid, 3 st. på kvällar och helger och
2 st. sover alltid här.
Yrkeskategorierna är blandade ex. psyk.sjukskötare, socionomer, Yrkeshögskoleutb. inom psykosocialt arbetssätt, mentalskötare,
speciallärare, idrottsledare m.fl .
Psykoterapeutisk steg 1-kompetens fi nns hos delar av personalen. Samtliga har tidigare
arbetat med ungdomar, en hel del kommer från Barn- och ungdomspsykiatrin.
Upptagning
Södra Sverige upp t.o.m. Mälardalen.