Vår nya ungdomsenhet tar emot 17-20 åringar som har en ökad förmåga att självständigt klara av skola, praktik eller arbete, men som behöver stort personellt stöd vad avser ekonomi, hushåll , fritid samt social utveckling.
I Yh-utbildningen i psykosocialt arbete i Kalmar har vi en roll i ledningsfunktionen och kommer att aktivt delta i denna med bl.a.praktikplats för
studerande.
Dessutom har kommunala delegationer från Ryssland och Litauen, via Kalmar kommun, gästat oss för studiebesök.
Vi har också anlitats för föreläsningar på Linnéuniversitetet i Kalmar.