De ungdomar som kommer till oss har ofta haft en relationsproblematik från tidiga år. Ibland tar sig detta uttryck i ganska kraftig aggressivitet.
Vi ser förstås också neuropsykiatriska problem likt ADHD, ADD, Aspergers syndrom samt vissa hinder inom Autism-spektrat. Under årens lopp har också Anorexi och övergreppsproblematik behandlats hos oss.
Då man kommer till Botorp är man i regel i de nedre tonåren.
Vår åldersgrupp är 13 -20 år och vi har 10 platser sammanlagt.
Vi tar emot enl. både SoL och LVU samt både flickor och pojkar.