Våra arbetsmetoder kommer främst från en dynamisk helhetssyn med utvecklingspsykologin som grund. Miljöterapin och skolan blir de medel som möjliggör samvaro och utveckling/förändring. Att ha ett förhållningssätt som präglas av en helhetssyn och som rymmer såväl KBT-inslag som mindfulness och mentalisering är för oss en viktig värdegrund och arbetsmodell.
Ett av våra kännetecken hoppas vi ska vara "tillgängligheten". Både för ungdomen och inte minst för föräldrarna. Att ordna besök och träffar med den unges nätverk och att alltid finnas tillhands vid telefonsamtal ser vi som en självklarhet.
Vistelsetiden på Botorp brukar vara mellan 1-3 år.
Därefter kan utslussningsboende erbjudas, även då med individuella arrangemang.